Warunek szczególnego osiągnięcia

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 regulaminu przyznawania stypendium, do kandydowania o stypendium niezbędna jest realizacja szczególnego osiągnięcia.

Szczególne osiągnięcie można uzyskać poprzez:

  1. uzyskanie w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 tytułu finalisty lub laureata
    w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub uczniów gimnazjów organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
  2. uczestnictwo w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
  3. realizacja w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego toku nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6;
  4. realizacja w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego programu nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny, przy czym przynajmniej jeden przedmiot objęty indywidualnym programem nauki jest określony w § 4 ust. 1 pkt 2;
  5. realizacja w roku szkolnym 2013/2014 samodzielnej lub zespołowej pracy naukowej lub prowadzenie badań naukowych pod opieką pracownika naukowego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni wyższej zawierającym tytuł/nazwę pracy naukowej lub przedmiot badań naukowych i stan realizacji, za wyjątkiem przygotowywanych w ramach konkursów, olimpiad i turniejów zawodowych.
Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93