Poniżej przedstawiamy listę konkursów dla uczniów szkół podstawowych, w których uzyskanie tytułu finalisty bądź tytułu laureata stanowi szczególne osiągnięcie i umożliwia ubieganie się o stypendium:

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014

  1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
  2. Konkurs przedmiotowy z matematyki
  3. Konkurs przedmiotowy z przyrody
  4. Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa” - współorganizator: UMK Toruń
  5. konkursy dla uczniów spoza województwa kujawsko-pomorskiego: konkursy organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.)

Uwaga! - laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93