Poniżej przedstawiamy listę konkursów dla uczniów gimnazjów, w których uzyskanie tytułu finalisty bądź tytułu laureata stanowi szczególne osiągnięcie i umożliwia ubieganie się o stypendium:

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014

 1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
 2. Konkurs przedmiotowy z matematyki
 3. Konkurs przedmiotowy z historii
 4. Konkurs przedmiotowy z fizyki
 5. Konkurs przedmiotowy z chemii
 6. Konkurs przedmiotowy z biologii
 7. Konkurs przedmiotowy z geografii
 8. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego
 9. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego
 10. Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego
 11. Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego
 12. Regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum – współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 13. Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów  - współorganizator: UMK Toruń
 14. Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa” dla uczniów klas II gimnazjum - współorganizator: UMK Toruń
 15. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów
 16. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów
 17. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 18. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego” - rok 2012/2013 lub:
  Ogólnopolski konkurs historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 - 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej" - rok 2013/2014
 19. Ogólnopolski konkurs „Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” - rok 2012/2013 lub:
  Ogólnopolski konkurs "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989" - rok 2013/2014
 20. konkursy dla uczniów spoza województwa kujawsko-pomorskiego: konkursy organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.)

Uwaga! - laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty

Poniżej przedstawiamy listę konkursów dla uczniów gimnazjów, w których uzyskanie tytułu finalisty bądź tytułu laureata stanowi szczególne osiągnięcie i umożliwia ubieganie się o stypendium:

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014

 1. Konkurs 1

Uwaga! - laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty

Poniżej przedstawiamy listę konkursów dla uczniów gimnazjów, w których uzyskanie tytułu finalisty bądź tytułu laureata stanowi szczególne osiągnięcie i umożliwia ubieganie się o stypendium:

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014

 1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
 2. Konkurs przedmiotowy z matematyki
 3. Konkurs przedmiotowy z przyrody
 4. Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa” - współorganizator: UMK Toruń
 5. konkurs dla uczniów spoza województwa kujawsko-pomorskiego: konkurs organizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.)

Uwaga! - laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93