Osiągnięcia na etapie szkoły ponadgimnazjalnej - wymagane jest minimum uczestnictwo w finale (centralnym) olimpiady lub turnieju organizowanego na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (dz. u. nr 13, poz. 125, ze zm.)

Uwaga! Nie jest możliwe określenie kompletnego wykazu olimpiad i turniejów

Poniżej przedstawiamy listy turniejów i olimpiad na 100% prawidłowych. W przypadku innych olimpiad i turniejów wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dodatkowo dokument uwiarygodniający, że olimpiada/turniej jest organizowana na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (dz. u. nr 13, poz. 125, ze zm.) – np. wydruk regulaminu olimpiady/turnieju.

 

Osiągnięcia w roku 2012/2013

 1. Olimpiada Artystyczna
 2. Olimpiada Biologiczna
 3. Olimpiada Chemiczna
 4. Olimpiada Filozoficzna
 5. Olimpiada Fizyczna
 6. Olimpiada Geograficzna
 7. Olimpiada Historyczna
 8. Olimpiada Informatyczna
 9. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 10. Olimpiada Języka Białoruskiego
 11. Olimpiada Języka Francuskiego
 12. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 13. Olimpiada Języka Łacińskiego
 14. Olimpiada Języka Niemieckiego
 15. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 17. Olimpiada Matematyczna
 18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 19. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 20. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 21. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 22. Olimpiada Techniki Samochodowej
 23. Olimpiada Innowacji Technicznych
 24. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 25. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 26. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
 27. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”
 28. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 29. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 30. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
 31. Olimpiada Wiedzy o Finansach
 32. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 33. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
 34. Olimpiada Wiedzy o Bankach
 35. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
 36. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich
 37. Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 38. Turniej Budowlany „Złota Kielnia”
 39. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
 40. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
 41. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
 42. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
 43. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

 

Osiągnięcia w roku 2013/2014

 1. Olimpiada Artystyczna
 2. Olimpiada Biologiczna
 3. Olimpiada Chemiczna
 4. Olimpiada Filozoficzna
 5. Olimpiada Fizyczna
 6. Olimpiada Geograficzna
 7. Olimpiada Historyczna
 8. Olimpiada Informatyczna
 9. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 10. Olimpiada Języka Białoruskiego
 11. Olimpiada Języka Francuskiego
 12. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 13. Olimpiada Języka Łacińskiego
 14. Olimpiada Języka Niemieckiego
 15. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 17. Olimpiada Matematyczna
 18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 19. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 20. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 21. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 22. Olimpiada Techniki Samochodowej
 23. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 24. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 25. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 26. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
 27. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 28. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 29. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
 30. Olimpiada Wiedzy o Finansach „Banki w Akcji”
 31. Olimpiada Wiedzy o Bankach
 32. Olimpiada Wiedzy o Turystyce
 33. Olimpiada wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania odzieży
 34. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 35. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
 36. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
 37. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 38. Turniej Budowlany „Złota Kielnia”
 39. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
 40. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
 41. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
 42. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
 43. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej
 44. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

 

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93